• Samosas ( No Onion / No Garlic / Vegan )
  • Gulab Jamun
  • Aloo Paratha ( 5 Pcs Vegan )
  • Plain Paratha ( 5Pc , Vegan)
  • Roti ( 10pc,Vegan)
  • Methi Paratha ( 10Pc,Vegan)