• Samosas ( No Onion / No Garlic / Vegan )
  • Aloo Paratha ( Vegan )
  • Baingan Bhartha ( Vegan )
  • Gulab Jamun
  • Plain Paratha
  • Paneer Makhni
  • Roti ( Vegan 10 Pcs )
  • Methi Paratha ( Vegan 10 Pcs )