• Samosas ( No Onion / No Garlic )
  • Roti ( Vegan 10 Pcs )
  • Aloo Paratha ( Vegan )
  • Ragda Samosa Chaat
  • Chole Bhature
  • Dabeli
  • Gulab Jamun
  • Plain Paratha ( Vegan )
  • Methi Paratha ( Vegan 10 Pcs )